Thuis voor Oekraïne

Leefgeld, werken, zorg en onderwijs

Hebben Oekraïners recht op leefgeld of een uitkering?

De 135 euro is bestemd voor het eerste gezinslid, daarna wordt het bedrag afgebouwd. Het geld gebruikt worden om een bijdrage te leveren aan de kosten die het gastgezin maakt.
Vluchtelingen en gastgezinnen moeten daar zelf afspraken over maken.
Oekraïners die in de gemeentelijke opvang verblijven, krijgen 60 euro leefgeld.

Mogen Oekraïners werken?

Oekraïners die dat willen kunnen vanaf in Nederland aan het werk. Het kabinet heeft een spoedregeling naar de Raad van State gestuurd. Het is de bedoeling dat die per 1 april ingaat, maar met terugwerkende kracht vanaf 4 maart.
Werkgevers moeten vooralsnog wel nog een tewerkstellingsvergunning aanvragen, die wordt omgezet in een meldplicht.

Hebben Oekraïners recht op zorg?

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent, bij ons subsidie kunt aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten.

Kunnen Oekraïense kinderen naar school in Nederland?

Ja. Kinderen die vanuit Oekraïne gevlucht zijn en in Nederland verblijven, moeten zo snel mogelijk en op een goede manier naar school kunnen. Het onderwijs aan deze kinderen kan het beste georganiseerd worden binnen de bestaande structuren van het nieuwkomersonderwijs, vraag dit na bij de school in de buurt van het gastgezin.